WERKNEMERS MET SCHULDEN?

Een onafhankelijke budgetcoach of budgetbeheer helpt!

Help uw werknemers,
met persoonlijk budgetadvies

Het personeel van uw onderneming is de belangrijkste bron van productiviteit. Een goed functionerende en gemotiveerde werknemer is het goud van uw bedrijf!

Veel bedrijven hebben medewerkers die in geldnood zitten. Als u hier als werkgever ook mee te maken krijgt zult u (steeds vaker) benaderd gaan worden door deze werknemers voor een voorschot op het loon en/of het vakantiegeld. Daarnaast is bewezen dat deze werknemers ook vaker ziek zijn, (te) laat op het werk verschijnen en minder presteren. Kortom, een werknemer met schulden is een zware last voor een bedrijf.

Voorkomen kan niet, bespreekbaar maken wel!

Als u geconfronteerd word met de financiële problemen van uw werknemers, praat er over met hem of haar. Licht hen in over de mogelijkheden van budget advies. Bied een luisterend oor en adviseer uw personeel eerlijk tegen u te zijn als het om schulden gaat. Vroeg of laat komt u het immers toch te weten..

Het is in het belang van het bedrijf én de werknemer dat er adequaat en vroegtijdig op deze signalen wordt gereageerd. Des te eerder, des te beter! Verbeek Budget Advies kan werkgevers de helpende hand bieden. Een budgetcoach zoekt naar een passende en persoonlijke oplossing om de financiële situatie van de medewerker weer in balans te brengen en te houden.

Zo kan de medewerker weer snel optimaal op de werkvloer functioneren. Wilt u meer te weten komen over budgetcoach? Klik hier

Door het inzetten van de budgetcoach kunt u als werkgever uw personeel helpen om een gezonde financiële situatie te krijgen. Hierdoor zult u als werkgever merken dat er een toename is van de arbeidsproductiviteit en vitaliteit van de werknemer. Het oplossen van financiële problemen brengt tenslotte ook een afname van stress en ziekteverzuim voort.

Werkwijze

Als werkgever signaleert u de problemen en neemt contact op met Verbeek Budget Advies. Na een persoonlijk gesprek met de werknemer bij hem thuis wordt een adviesplan opgesteld met daarin een pakket van maatregelen dat is toegesneden op de persoonlijke situatie van de werknemer. In dit gesprek komen verschillende zaken aan bod waaronder:

 • hoe de werknemer er voor staat en welke actie ondernomen moet worden om de huishoudbegroting kloppend te krijgen.
 • op welke mogelijke manieren de werknemer kan besparen
 • advies hoe er het beste met schulden of betalingsachterstanden kan worden omgegaan
 • de eventuele noodzakelijkheid van het inzetten van een schuldhulpverlener of budgetbeheer

U blijft hier gedurende het gehele traject van op de hoogte en betrokken bij de voortgang en begeleiding van uw werknemer. Zo krijgt u ook weer zekerheid en vertrouwen in het functioneren van uw personeel.

  Lees hier de privacyverklaring van Verbeek Budget Advies
  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van huis.

  Persoonlijke hulp op maat

  Verbeek Budget Advies werkt volkomen onafhankelijk. Hierbij wordt gedurende het gehele traject het volgende mogelijk:

  • Verbeek Budget Advies treedt op als vertrouwenspersoon
  • de diensten zijn individueel maatwerk
  • Verbeek Budget Advies is een klankbord voor uw werknemer
  • Verbeek Budget Advies geeft uw werknemer inzicht in de oorzaken van de problemen
  • Verbeek Budget Advies laat de werknemer praktische tips zien
  • Verbeek Budget Advies zal de werknemer motiveren om alles weer op orde te krijgen
  • waar nodig zal Verbeek Budget Advies de werknemer in aanraking brengen met aanvullende hulp
  • de dienstverlening van Verbeek Budget Advies is volkomen onafhankelijk

  Hoe lang duurt een traject?

  Hoeveel afspraken er nodig zijn, hangt af van de complexiteit van de situatie maar ook van de inzet van uw werknemer. Zo scheelt het wanneer de gegevens paraat liggen. Welke gegevens klaar moet liggen, wordt van tevoren doorgegeven. Het inzichtelijk maken van het budget en het opstellen van een nieuwe begroting kunnen in de eerste afspraak klaar zijn. Zelfs een enkele afspraak kan daarom enorm veel opleveren.

  Wat zijn de kosten?

  Natuurlijk kost een dergelijk traject u geld, maar een budgetcoach levert u als werkgever uiteindelijk veel meer op.

  Verbeek Budget Advies voor werkgevers helpt u graag om te zorgen dat uw personeel hun privé administratie weer op orde krijgt en zonder schulden goed kunnen functioneren in uw bedrijf