BUDGETBEHEER;

helpt u grote schulden op te lossen

Wanneer budgetbeheer?

Budgetbeheer (of inkomensbeheer) is bedoeld voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij ondersteuning nodig hebben.

Wanneer u goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar u vergeet regelmatig te betalen, of u betaalt teveel andere rekeningen waardoor te weinig geld overblijft voor uw vaste lasten, dan kan budgetbeheer een prima oplossing zijn.

Na aanmelding wordt met u een intakegesprek gehouden, waarin uw financiële situatie wordt besproken en een (voorlopig) budgetplan wordt gemaakt.

Wilt u dat wij (gedeeltelijk) uw vaste lasten voor u betalen, dan starten we budgetbeheer voor u op. De basis van budgetbeheer is een budgetplan.

Samen met u kijken we naar uw inkomsten en uitgaven. Ook bekijken we welke uitgaven u nog kunt verwachten. We maken afspraken met u over welke betalingen we voor u gaan doen en hoeveel huishoudgeld u krijgt. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen meer te maken of uw vaste lasten op tijd worden betaald. Verder adviseren wij u ook over hoe u uw inkomsten kunt verruimen en uw uitgaven kunt verlagen.

U kunt uw budgetbeheer altijd opzeggen. Dit moet schriftelijk. De opzegtermijn is één maand. 

Heeft u problematische schulden, dan is dat vervelend maar dat betekent niet dat er géén oplossing mogelijk is!

Als budgetbeheerder geven wij dan een onafhankelijke schuldbemiddelaar opdracht om voor u te inventariseren wat u totaal aan schulden heeft. Belangrijk voor u is natuurlijk te weten dat deze schuldbemiddelaar niet door u betaald zal worden! Na de inventarisatie gaat deze schuldbemiddelaar ervoor zorgen dat de best mogelijke regeling met uw schuldeisers tot stand wordt gebracht. Daarbij verliest hij uw belangen niet uit het oog maar hij zal er ook voor zorgen dat de  schuldeisers er tevreden mee zijn. Het is immers belangrijk dat er een regeling komt!

Deze regelingen worden dan in een betalingsschema verwerkt welke wij als budgetbeheerder gaan uitvoeren om u weer zo snel als mogelijk schuldenvrij te laten zijn. Bij budgetbeheer blijft u nog steeds zelf verantwoordelijk voor het doen van diverse zaken zoals bijvoorbeeld het verzorgen van uw belastingaangifte en toeslagen.

Waarom budgetbeheer?

Uw gemeente is in eerste instantie verantwoordelijk om u te helpen als het om schuldhulpverlening gaat. In veel gevallen lukt het hen echter niet u snel te helpen. Wij helpen u direct en komen binnen één week bij u langs voor een uitgebreide intake waar we uw situatie zullen bespreken. Zo zorgen wij dat u geen vervelende telefoontjes of post meer krijgt.

De kosten die verbonden zijn aan budgetbeheer kunnen in sommige gevallen vergoed worden door de gemeente via bijzondere bijstand.

Voorwaarden voor Budgetbeheer:
  • U moet een overzicht hebben van uw financiële situatie.
  • U moet er zelf voor zorgen dat er voldoende inkomen is.
  • De rekeningen moeten tijdig worden overgedragen aan de beheerder.
  • De budgetbeheerder betaalt alleen rekeningen welke in het budgetplan zijn afgesproken.

    Lees hier de privacyverklaring van Verbeek Budget Advies
    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van kopje.