DE BUDGETCOACH;

wanneer u zelf geen financiëel overzicht meer heeft

Wanneer een budgetcoach?

Een budgetcoach zou ingeschakeld moeten worden zodra blijkt dat u geen overzicht meer heeft over uw financiën en hierdoor problemen ondervindt die u zelf niet meer kunt oplossen. U komt niet meer toe aan het op tijd betalen van rekeningen laat staan aan sparen.

Het verliezen van overzicht kan op verschillende manieren ontstaan: ontslag, ziekte, onverwachte kosten, echtscheiding, enz. Het te laat betalen van de (maandelijkse) rekeningen zorgt ervoor dat de lasten verhoogd worden met extra kosten van aanmaningen, incasso en deurwaarders.

Wanneer het geldtekort structureel wordt, ontstaan de problemen. Welke rekening gaat voor en welke blijft liggen? Schulden leveren bovendien een hoop negativiteit op, en kunnen ook leiden tot spanningen binnen het gezin. Maar ook als u wel baas bent over uw eigen geld, u heeft wel overzicht maar vraagt zich af of er wel balans is of u denkt dat de lasten te zwaar zijn ten opzichte van het inkomen. De budgetcoach kan u helpen met preventief budgetteren!

Het preventief inzetten van een budgetcoach, dus nog voordat er werkelijk “problemen” zijn, is een hele verstandige beslissing. Dit kan voorkomen dat u in de schuldhulpverlening terecht komt.

Met budgetcoaching wordt u gedurende een kortere periode geholpen.

Het budgetplan

De budgetcoach maakt samen met u als klant een budgetplan, Dit budgetplan laat zien hoe u er financieel voor staat en welke actie ondernomen moet worden om de huishoudbegroting kloppend te krijgen. Ook laat de budgetcoach zien op welke wijze eventuele besparingen mogelijk zijn. Als er schulden of betalingsachterstanden zijn, zal de budgetcoach adviseren hoe daar het beste mee om te gaan. Bij een problematische schuldensituatie kan een schuldhulpverlener worden ingezet.

Zelfredzaamheid

Het streven is een duurzame financiële huishouding bij onze cliënten. Wij helpen bij het opstellen van een sluitende huishoudbegroting. Met een sluitende begroting voorkom je financiële problemen en verhoog je de financiële zelfredzaamheid. Financiële zelfredzaamheid is de basis voor waardigheid en zelfrespect.

Omgaan met geld

Het coachingstraject kenmerkt zich door het overdragen van kennis en bewustwording. Budgetteren is deels het aanleren van eenvoudige administratieve vaardigheden en deels het aanleren van ander gedrag ten aanzien van het omgaan met geld. Gedrag dat zich in de loop der jaren heeft gevormd, laat zich niet eenvoudig veranderen. De ondersteuning van een budgetcoach is daarom vaak een welkome oplossing.

Wat kan u verwachten?

 • inzicht in de inkomsten, uitgaven en schulden
 • sluitend maken van de huishoudbegroting
 • maken van een budget maand- en jaaroverzicht
 • helpen bij het ordenen van papieren in een budgetmap
 • bij loonbeslag controleren of dit voldoet aan de wettelijke normen
 • maken van een schuldenoverzicht
 • leren sparen/reserveren voor incidentele en jaarlijks terugkerende rekeningen
 • de mogelijkheden voor toeslagen en subsidies bekijken

Wat doet de budgetcoach niet?

 • de budgetcoach maakt geen betalingsafspraken met schuldeisers
 • de budgetcoach geeft geen advies op het gebied van aan- en verkoop van financiële producten zoals verzekeringen of hypotheken

  Lees hier de privacyverklaring van Verbeek Budget Advies
  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van hart.